Min konto: kr {{user.Balance}},- Logget inn: {{user.PrettyTel}}
Logg inn for å bruke tjenesten
{{response.SuccessMessage}} {{response.FailedMessage}}
Mine buddies
{{u.Alias}}
{{u.LocationCouncil}} {{u.LocationArea}}
Feil ved søk
Ikke bekreftet


Invitér en venn:
{{inviteStatus}}
Priser
Prisoversikt

Abonnement:
Første uke GRATIS - deretter kr 200 per måned.
Hvis du stopper tjenesten i løpet av den første uka vil du ikke bli belastet.

Abonnementet blir forskuddsfakturert for 1 måned om gangen.

Søk (posisjonering):
SMS: Gratis,-
WEB: Kr 1,-

Øvrige tjenester og henvendelser:
Kr 1,- per SMS
Vilkår
Vilkår

Start av tjenesten:
mBuddy-tjenesten kan tas i bruk så snart du er registrert som kunde med aktivt abonnement. Registrering kan gjøres fra web-siden http://www.mbuddy.no eller ved å sende START, FINN, eller INVITER til 1988


Stopp av tjenesten:
Tjenesten kan stoppes fra WEB-siden under innstillinger eller ved å sende kodeordet STOPP til 1988.
Ved stans av tjenesten fjernes din konto i våre systemer. I tillegg slettes din Buddy-liste (relasjoner til andre brukere).


Lokalisering:
Tjenestens kvalitet og nøyaktighet vil variere avhengig av sted, tid på døgnet og hvilken mobiloperatør som benyttes.
Vi tar ikke ansvar for konsekvenser som måtte oppstå som følge av feil eller unøyaktigheter i lokaliseringstjenesten.


Invitasjoner:
Invitasjoner skal kun sendes til venner/bekjente og du står selv ansvarlig som avsender ved utsending av SMS.
I forbindelse med kampanjer kan mBuddy premiere brukere med gratis søk per invitasjon. Dette gjelder ved invitasjon av en NY buddy-bruker.


Personvern:
Lokalisering av venner med mBuddy forutsetter at begge parter har gitt sitt samtykke til dette – enten ved å klikke på ”Godta” på siden eller ved å sende kodeord ”JA” som svar på en invitasjon til 1988.
Du kan når som helst sette deg selv som ”skjult” slik at du ikke kan lokaliseres av noen. Buddy-relasjonen er alltid to-veis. Det betyr at dersom du sletter en Buddy vil han/henne heller ikke kunne lokalisere deg og omvendt. For å unngå misbruk vil det i noen tilfeller (ca 10% - tilfeldig valgt) bli sendt ut en kvitteringsmelding til den som ble lokalisert.


Vi betrakter din bruk av mBuddy som privat. Vi overvåker ikke bruk av tjenesten utover det som er nødvendig for sikre korrekt fakturering. Vi logger derfor tidspunkt for en transaksjon (søk, invitasjon e.l), men lagrer aldri informasjon om brukeres lokasjon. Vi utleverer ikke informasjon om bruk av tjenesten til noen, men forbeholder oss imidlertid denne retten hvis vi anser det som nødvendig for å overholde loven, følge rettslige prosesser eller sikre at du som bruker overholder disse vilkårene.

Fakturering:
Tjenesten faktureres via ditt vanlige mobilabonnement - i samarbeid med din mobiloperatør.
Tjenesten er en abonnementstjeneste med månedsvis fakturering - du vil i forbindelse med den løpende betalingen motta en kvittering, informasjon eller påminnelse på SMS. Transaksjoner via SMS og prisbelagte tjenester faktureres umiddelbart. Abonnementet kan sies opp i avtaleperioden ved å sende STOPP til 1988. Ved avtalens utløp vil tjenesten autofornyes hvis den ikke stanses av abonnenten. Du vil samtidig bli varslet med en SMS med gjeldende priser og instruksjoner for å stanse abonnementet. Det tas forbehold om endringer i priser. For oppdatert prisliste se gjeldende prisliste.


Retningslinjer for bruk:
Du har ikke rett til å bruke mBuddy på en måte som er lovstridig. Din brukerkonto er knyttet til ditt mobilnummer. For SMS-tjenester benyttes mobilautentisering (automatisk identifikasjon av ditt mobilnummer) i stedet for passord. Du er personlig ansvarlig for all aktivitet tilknyttet din Buddy-bruker. Du har ikke rett til å benytte en annens mobiltelefon for mBuddy-tjenester uten dennes samtykke og som Buddy-bruker plikter du selv å sikre din mobiltelefon og ditt SIM-kort mot uautorisert bruk. Du plikter å varsle oss med én gang dersom det skjer uautorisert bruk av tjenesten med din mobiltelefon eller ved ethvert brudd på sikkerheten som du gjøres kjent med. Det er ikke tillatt å skaffe seg tilgang til /eller bruke tjenesten ved hjelp av automatiserte prosesser eller tjenester. Du kan heller ikke innhente eller forsøke å innhente data fra tjenesten, unntatt i tilfeller der vi med hensikt gir deg dataene eller gjør dem tilgjengelig for deg. Videre må du ikke bruke tilgangen til tjenesten til å innhente data for å utforme, utvikle eller oppdatere andre systemer, ei heller kreve betaling av andre for å bruke tjenesten -direkte eller indirekte.


Tilgjengelighet:
Tjenesten skal normalt være tilgjengelig til alle tider, men det tas forbehold mot nedetid i forbindelse med vedlikehold, både i selve mBuddy-tjenesten og i lokaliseringstjenesten hos din mobiloperatør.


Tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig i Norge og for abonnenter i Telenors eller NetComs mobilnett. Overtredelse: Alle former for misbruk av tjenesten og/eller overtredelse av noen av de ovenstående retningslinjer vil, som et minimum,medføre utestengelse fra alle mBuddy-tjenester.
Support
Support
Alle henvendelser vedrørende support kan sendes som e-post til support.mbuddy@cloudtelecom.no
For at systemet skal fange opp din henvendelse må du sette emnefeltet på e-posten til Buddy + ditt mobilnummer.

For at vi skal skal kunne hjelpe deg er det også viktig at du oppgir nøyaktig tidspunkt og sted i tillegg til en kort beskrivelse av problemet.

Du kan også nå oss på telefon 69006700.


FAQ
Hvordan kan mBuddy vite hvor jeg er?
mBuddy benytter informasjon fra mobilnettet for å finne hvilke basestasjoner en mobiltelefon benytter. Ufra basestajonenes plassering og dekningsområde kan vi anslå en mobils omtrentlige posisjon.

Hvor nøyaktig er posisjonen som oppgis?
I byer/områder hvor det er tett mellom basestasjonene vil posisjonen ofte kunne gis med et par hundre meters nøyaktighet. På mindre steder med få innbyggere, langs landeveier og på fjellet vil posisjonen normalt være mer unøyaktig - ofte med et par kilomteters feilmargin. På grunn av basestasjonenes kapasitet og signalstyrke kan nøyaktigheten også variere noe over tid. Normalt vil en mobilabbonnent være tilknyttet den nærmeste basestasjonen, noe som gir en relativt korrekt posisjon. Det kan allikevel skje at mobilen kobles over på en basestasjon som er lengre unna. Da kan posisjonen også bli unøyaktig.

Kan jeg lokalisere hvem som helst eller bli lokalisert av hvem som helst?
Nei. Du kan kun lokalisere/bli lokalisert av dine egne buddies, dvs alle som har mottatt en invitasjon (via SMS) og som har akseptert denne.

Får jeg beskjed om at jeg har blitt lokalisert?
I noen tilfeller (ca 10% tilfeldig valgt) sendes det en SMS-kvittering til den som ble lokalisert med teksten 'Du har blitt lokalisert av mBuddy-tjenesten'. Dette gjøres for å forhindre misbruk av tjenesten.


Må jeg ha en spesiell telefon for å benytte tjenesten?
Nei, men både du og din Buddy (den du lokaliserer) må være tilknyttet mobilnettet gjennom en norsk mobiloperatør.

Hvorfor får jeg beskjed om at vedkommende ikke kan lokaliseres i øyeblikket?
Dette kan skylde en av flere ting:
  • *mobiltelefonen er slått av
  • *mobiltelefonen er i et område uten dekning
  • *din Buddy har satt seg selv som inaktiv/skjult
  • *midlertidige problemer hos din mobiloperatør


Kan jeg lokalisere noen utenfor Norge?
Dersom en Buddy befinner seg i utlandet vil du kun få beskjed om hvilket land vedkommende er i.

Kan jeg benytte en mobil med kontantkort?
Ja, så lenge du har penger igjen på kortet til å betale for tjenestene.

Hvordan bytter jeg passord?
Bytte av passord gjøres under 'Min konto' på web-siden. Hvis du har glemt ditt passord kan du klikke her for å få tilsendt nytt passord på SMS.

Kan jeg bytte mobilnummer?
mBuddy identifiserer hver enkelt kunde gjennom mobilnummeret, så hvis du bytter mobilnummer må du starte tjenesten på nytt med det nye nummeret og invitere dine Buddies på nytt.

Hvordan deaktiverer/stopper jeg tjenesten?
Hvis du ønsker å deaktivere tjenesten midlertidig slik at du ikke kan lokaliseres kan du gjøre det fra innstillinger på web-siden. Du kan også sende kodeord SKJUL til 1988 (send kodeord VIS for å re-aktivere). For å stoppe mBuddy permanent og slette alle dine buddies kan du velge Stopp tjenesten under innstillinger på web-siden eller du kan sende kodeord STOPP til 1988.
Driftet og utviklet av SQLExpert AS